KOMU POMAGAMY

street child-spain

Wizją Street's Child jest zlikwidowanie istniejącej nierówności i wierzymy, że kluczem do tego jest edukacja. 121 milionów dzieci w wieku szkolnym na całym świecie nie ma obecnie dostępu do edukacji. Miliony więcej dzieci jest w szkole, ale nie uczy się. Street Child uważa, że osiągnięcie powszechnej podstawowej edukacji jest największym krokiem w kierunku wyeliminowania globalnego ubóstwa. Street Child szczyci się swoją działalnością w najbardziej potrzebujących miejscach na świecie, gdzie inni Pokaż więcej...

Build Africa wierzy, że edukacja może pomóc w walce z ubóstwem. Pracują oni nad tym, by zapewnić dzieciom z terenów wiejskich Kenii i Ugandy edukację, której potrzebują i walczą z nierównościami, które stoją na ich drodze. Ich unikalne podejście pomaga rodzicom i nauczycielom w tworzeniu zrównoważonych, skutecznych szkół i pielęgnowaniu procesu edukacji ich dzieci. W całej Afryce Subsaharyjskiej dzieci nie otrzymują takiej jakości edukacji, na jaką zasługują, co sprawia, że nie mogą wyjść z cykl Pokaż więcej...

build-africa
utopia-56

Utopia 56 to stowarzyszenie utworzone w styczniu 2016 roku w Bretanii (Francja) dla wolontariuszy pomagających w dżungli Calais. Z misjami w terenie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ponad 150 wolontariuszy mobilizuje się codziennie do różnych zadań w Calais, Grande-Synthe, Lille, Paryżu, Rennes, Tuluzy i Tours, zapewniając dostęp do opieki medycznej, żywności, odzieży, produktów higienicznych, namiotów, śpiworów, zakwaterowania dla obywateli oraz pomocy prawnej i społecznej.

Założony w 1937 roku, Plan International jest organizacją rozwojową i humanitarną, która wspiera prawa dzieci i równość dziewcząt. Dąży do stworzenia sprawiedliwego świata, współpracując z dziećmi, młodzieżą, ich zwolennikami i partnerami. Plan International dąży do sprawiedliwego świata, który wspiera prawa dzieci i równość dziewczynek. Plan International angażuje ludzi i partnerów w celu wzmocnienia pozycji dzieci, młodzieży i społeczności, aby dokonać istotnych zmian, które rozwiążą podstawow Pokaż więcej...

plan-international
against-malaria-foundation

Malaria zabija około 400 000 ludzi rocznie, a ponad 200 milionów choruje. Zanim udostępniono siatki na łóżka, ofiar było trzykrotnie więcej. Siatki to sprawdzony sposób interwencji - skuteczniejszy sposób na ratowanie życia niż jakikolwiek inny. Przed nimi jeszcze długa droga, bo każdej śmierci z powodu tej choroby można zapobiec.

Schools for Tomorrow

Schools for Tomorrow to projekt, który ma na celu budowę, renowację i utrzymanie 1 000 szkół w Sierra Leone do 2023 roku, dając ponad 100 000 dzieci edukację, która pozwoli im wejść na ścieżkę zmian w ich życiu i świecie.

Jest to najbardziej ambitny i dalekosiężny projekt jak dotąd i jego organizatorzy są szczęśliwi, że mogą zrobić tak znaczący krok w kierunku zapewnienia powszechnej edukacji podstawowej w Sierra Leone. Ten projekt prowadzony jest przez Street Child, którzy od ponad 10 lat zajmują się edukacją i ochroną bezbronnych dzieci w Sierra Leone.

Edukacja daje dzieciom co najmniej większe szanse na przetrwanie i zapewnienie im bardziej dostatniego życia. W najlepszym wypadku, edukacja daje dzieciom narzędzia, dzięki którym mogą stać się architektami zmieniającymi przyszłość ich społeczności i kraju.

SYTUACJA

Children living in rural Sierra Leone are missing out on their right to basic education. There is evidence that a shocking 88% of primary age out of school child in Sierra Leone, are living in rural areas. Parents’ own education is one of the strongest influences over a child’s enrolment and progression in school, yet 70% of rural Sierra Leoneans are illiterate - and the majority have never been to school themselves. This is a cycle of illiteracy that must be broken.

Children who do attend school will still face major challenges in learning how to read and write. The quality of teaching is generally very poor because teachers in rural primary schools are often unqualified, untrained, and poorly paid. School costs are often passed on to parents who cannot afford it, dramatically hindering full enrolment and regular attendance. Nearly half of the rural primary schools are not able to offer the full range of classes, leaving children unable to complete primary education without the travel costs associated with traveling to another school.

Generations of rural children are at risk of being left behind if they are unable to complete basic education and will become further entrenched in the cycle of rural inequality and exclusion.

Street Child has been able to significantly improve the life opportunities of 100,000 children in Sierra Leone through education. Evaluations of their work have concluded that its approach addresses both the social and economic barriers to education that the most marginalized households face (Bulanda, 2014, 2016). We know that there is more to do and building upon our extensive experience, Street Child now looks to mobilize local communities in order to have a greater and more significant impact with minimum resources.

CELE PROJEKTU

Poprzez ten projekt, Street Child kieruje się do społeczności najbardziej potrzebujących - gdzie ponad 70% dzieci nie kończy edukacji na poziomie podstawowym, a co najważniejsze, gdzie społeczności wykazały się zbiorowym zaangażowaniem w edukację. Celem jest wzmocnienie pozycji społeczności, w których istnieje niewielki lub zerowy efektywny plan edukacyjny, aby mogły one przejąć wiodącą rolę w edukacji swoich dzieci.

Wspólnie z funkcjonariuszami szkół wiejskich Street Child współpracuje ze społecznościami lokalnymi w celu opracowania planu edukacji opartego na ich potrzebach. Działania w ramach projektu będą różnić się w zależności od potrzeb każdej społeczności, ale inwestycje będą koncentrować się na 4 kluczowych obszarach:

Building Schools-Sierra-Leone-Street-Child
Street Child-Sierra-Leone-Teacher-Training
Budowa szkoły

W wielu społecznościach wiejskich albo brakuje całkowicie budynku szkolnego, albo budynek który jest dostępny, jest nieodpowiedni i niebezpieczny. Współpracują z każdą społecznością, aby albo budować od podstaw, albo rozbudowywać i naprawiać istniejące już budynki. Proces ten jest oparty na minimalizowaniu kosztów poprzez wykorzystanie lokalnej siły roboczej i materiałów. W zależności od potrzeb będzie to również obejmowało dostawę mebli szkolnych.

Jakość edukacji

Wiejskie sale lekcyjne są często niedofinansowane, a nauczyciele są niewykwalifikowani. Organizacja Street Child z projektem Schools for Tomorrow zapewnia materiały do nauczania i uczenia się. Pracują nad poprawą jakości nauczania. Niewyszkoleni nauczyciele są zapisywani do zatwierdzonego przez rząd programu nauczania w ramach kształcenia na odległość, a zadaniem organizacji jest kontrola rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez coaching w klasie prowadzony przez ich specjalistów.

Wsparcie

Społeczności będą wspierane, by wraz z rodzicami propagować znaczenie edukacji, szczególnie w przypadku dziewcząt na poziomie szkoły podstawowej, gdzie wzrasta odsetek osób przedwcześnie kończących naukę.

Zrównoważony rozwój

Wiele szkół wiejskich nie otrzymuje żadnego wsparcia rządowego i jest zmuszonych do przerzucania kosztów na rodziców, których na to nie stać. Street Child wspiera szkoły w tworzeniu własnego dochodu, które umożliwi im samoutrzymanie się.

Inicjatywa Generowania (IGI), to inicjatywa która ma wytworzyć dochody pokrywające koszty utrzymania nauczycieli poprzez założenie i utrzymanie szkolnego gospodarstwa rolnego zajmującego się uprawą ryżu lub bankiem nasion. Organizacja będzie również pracować nad utworzeniem silnych Komitetów Zarządzania Szkołami i wspierać je w lobbowaniu wśród samorządów lokalnych na rzecz zatwierdzania szkół i włączania ich do budżetu krajowego.

Te akcje nie generują wysokich kosztów, a proces jest zrównoważony i zakorzenia na poziomie lokalnym istotę i potrzebę szkolnictwa, co będzie miało rzeczywisty wpływ na zapewnienie dzieciom żyjącym w trudno dostępnych społecznościach wiejskich dostępu do wysokiej jakości kształcenia podstawowego.